2.4
23.6K รีวิว
5M+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

PEA Smart Plus มีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ดังนี้
1.ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2.ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
3.สร้าง QRCode และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้าได้
4.ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ.
6.ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ.
7.ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้
8.สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center
9.สามารถติดต่อ กฟภ. ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
10.สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
11. สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้
อัปเดตเมื่อ
18 พ.ย. 2566

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
แอปนี้อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้
ตำแหน่ง รูปภาพและวิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ อีก 3 ประเภท
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
ลบข้อมูลไม่ได้